02/04/2020 07:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Đô Quan Miệu viên ngoại “Thu dạ tỉnh trực đối vũ giản chư tri kỷ”
和都官苗員外秋夜省直對雨簡諸知己

Tác giả: Nhung Dục - 戎昱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2008 09:45

 

Nguyên tác

多雨南宮夜,
仙郎寓直時。
漏長丹鳳闕,
秋冷白雲司。
螢影侵階亂,
鴻聲出苑遲。
蕭條人吏散,
小謝有新詩。

Phiên âm

Đa vũ nam cung dạ,
Tiên lang ngụ trực thì.
Lậu trường Đan Phụng[1] khuyết,
Thu lãnh Bạch Vân[2] ty.
Huỳnh ảnh xâm giai loạn,
Hồng thanh xuất uyển trì.
Tiêu điều nhân lại tán,
Tiểu Tạ[3] hữu tân thi.

Dịch nghĩa

Ban đêm mưa nhiều ở cung phía nam,
Nơi chàng tiên đang trực phiên.
Thời gian thật dài ở cửa Đan Phụng,
Khí thu lạnh ở ty Bạch Vân.
Đom đóm bay loạn ngoài thềm,
Tiếng ngỗng phát từ ao trong vườn hoàng cung.
Quan dân đã ra về vắng vẻ,
Còn Tiểu Tạ vừa làm xong bài thơ mới.

Bản dịch (của Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu)

Cùng tối mưa dầu dãi
Chàng tiên trực việc đây
Canh dài nơi cửa khuyết
Thu lạnh chốn dinh mây
Lửa đóm trong hiên chớp
Tiếng hồng trước uyển bay
Vắng teo dân với lính
Tiểu Tạ có thơ ngay!
Bài này có bản chép tác giả là Lý Gia Hữu 李嘉佑.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1, 2] Đan Phụng và Bạch Vân là tên hai phòng sở trong cung đình.
[3] Biệt hiệu tác giả tự nhận bỡn với bạn bè, vì Đại Tạ đã được dùng để chỉ Tạ Linh Vận (385-433) thời Nam Bắc triều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhung Dục » Hoạ Đô Quan Miệu viên ngoại “Thu dạ tỉnh trực đối vũ giản chư tri kỷ”