28/10/2021 04:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nực cười thầy bói soi gương

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2015 10:52

 

Nực cười thầy bói soi gương,
Thầy tu chải lược, người tu bực mình.
Khảo dị:
Nực cười thầy bói soi gương,
Thầy tu chải lược, cá mương hoá rồng.
Nguồn:
1. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nực cười thầy bói soi gương