03/12/2022 23:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí tặng Văn Hương Tần thiếu phủ đoản ca
戲贈閿鄉秦少府短歌

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/01/2014 14:48

 

Nguyên tác

去年行宮當太白,
朝回君是同舍客。
同心不減骨肉親,
每語見許文章伯。
今日時清兩京道,
相逢苦覺人情好。
昨夜邀歡樂更無,
多才依舊能潦倒。

Phiên âm

Khứ niên hành cung đương Thái Bạch[1],
Triều hồi quân thị đồng xá khách.
Đồng tâm bất giảm cốt nhục thân,
Mỗi ngữ kiến hử văn chương bá.
Kim nhật thì thanh lưỡng kinh đạo,
Tương phùng khổ giác nhân tình hảo.
Tạc dạ yêu hoan lạc cánh vô,
Đa tài y cựu năng lạo đảo.

Dịch nghĩa

Nhớ năm xưa nơi vua ở tại núi Thái Bạch,
Sau khi tan chầu, tôi với bác trọ cùng nhà.
Cùng một lòng nên không dứt được mối tình như ruột thịt.
Mỗi khi nói chuyện, cứ cho mình là bậc đàn anh trong chốn văn chuơng.
Ngày nay đã yên lành, hai kinh đã vững vàng,
Gặp lại nhau vẫn tin rằng tình người tốt.
Đêm qua gặp lai nhau vui vẻ như chưa bao giờ có,
Tài cao vẫn như cũ mà sao lại vẫn còn long đong.

Bản dịch của Nhượng Tống

Nhớ khi ở hành cung năm trước
Buổi chầu về, tôi bác chung nhà
Thân tình ruột thịt như là
Văn chương vẫn chắc bọn ta nhất đời
Nay yên ổn cả hai kinh cũ
Gặp đêm qua, vui thú lạ lùng
Mời chào tội nghiệp tấm lòng
Vẫn tài mà vẫn long đong mới tài
(Năm 758)

Thụ Hoương ở tây bắc Hà Nam ngày nay.

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Đường Túc Tông tức Lý Hanh 李亨 (711-762), con thứ ba của Đường Huyền Tông, năm 756 lên ngôi ở Linh Vũ thuộc tỉnh Thiểm Tây, huyện Mi (nay là Linh Vũ, tỉnh Ninh Hạ), lấy niên hiệu Chí Đức.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hí tặng Văn Hương Tần thiếu phủ đoản ca