29/09/2020 03:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hựu hiến Lưu Tế
又獻劉濟

Tác giả: Lý Ích - 李益

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/08/2014 19:49

 

Nguyên tác

草綠古燕州,
鶯聲引獨遊。
雁歸天北畔,
春盡海西頭。
向日花偏落,
馳年水自流。
感恩知有地,
不上望京樓。

Phiên âm

Thảo lục cổ Yên Châu,
Oanh thanh dẫn độc du.
Nhạn quy thiên bắc bạn,
Xuân tận hải tây đầu.
Hướng nhật hoa thiên lạc,
Trì niên thuỷ tự lưu.
Cảm ân tri hữu địa,
Bất thướng vọng kinh lâu.

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Cỏ xanh Yên Châu xưa
Tiếng oanh dẫn ta về
Chim bay lên biển bắc
Xuân tàn ở phía tê
Hoa rụng khi ngày xuống
Quanh năm nước chảy đi
Tạ ân người tri kỷ
Không lên ngóng kinh sư
Có bản chép tiêu đề chỉ là Hiến Lưu Tế.
Nguồn: Bách khoa thư văn hoá cổ điển Trung Quốc, Nguyễn Tôn Nhan biên soạn, NXB Văn hoá thông tin, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ích » Hựu hiến Lưu Tế