25/06/2024 03:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật khê thượng vãn hành
春日溪上晚行

Tác giả: Nguyễn Tử Thành - 阮子成

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2008 08:58

 

Nguyên tác

春盡溪邊事事幽,
輕紅滿地冷雲收。
行行不覺天將晚,
月在松梢水在頭。

Phiên âm

Xuân tận khê biên sự sự u,
Khinh hồng mãn địa lãnh vân thu.
Hành hành bất giác thiên tương vãn,
Nguyệt tại tùng tiêu thuỷ tại đầu.

Dịch nghĩa

Mùa xuân đã đến tận bên suối, cảnh vật đều thanh u,
Màu hồng nhạt đầy mặt đất, mây lạnh tan hết.
Đi, đi mãi, bất giác trời sắp tối,
Trăng trên ngọn tùng, suối đầu nguồn.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Xuân về bên suối, cảnh thanh tân,
Hồng nhạt khắp nơi, mây lạnh tan.
Đi mãi chợt nhiên trời sắp tối,
Trăng treo trên ngọn, suối đầu nguồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tử Thành » Xuân nhật khê thượng vãn hành