06/06/2023 20:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ao tròn trong trẻo

Tác giả: Bá Thanh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 28/08/2021 14:58

 

Ao tròn trong trẻo đến là xinh
Có chú chuồn kim đến rập tình
Chúc xuống cái đầu, đuôi búng nước
Làm cho trong trẻo phải rung rinh
Nguồn: Bá Thanh, Lá thơ, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bá Thanh » Ao tròn trong trẻo