06/10/2022 15:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thật và giả

Tác giả: Vương Trọng - Vương Đình Trọng

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/06/2009 13:29

 

Cái giả chiếm chỗ thật
Cái thật thành giả thôi
Đâu chỉ Minh Châu Ngọc
Mà ngay cả con người.

Thật giả hay giả thật
Truy nguyên có ích gì
Đâu chỉ người nước Vệ
Mới có Lã Bất Vi?
10-7-2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Trọng » Thật và giả