08/10/2022 01:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc Sơn hữu tửu điếm hý thư
獨山有酒店戲書

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/05/2016 10:10

 

Nguyên tác

獨山山下老人居,
海屋盈籌幾度餘。
未必群鷗能見押,
尋常酒店醉翁歸。

Phiên âm

Độc Sơn[1] sơn hạ lão nhân cư,
Hải ốc doanh trù[2] kỷ độ dư.
Vị tất quần âu năng kiến áp,
Tầm thường tửu điếm tuý ông quy.

Dịch nghĩa

Có ông lão sống dưới núi Độc Sơn
Tính tuổi đã nhiều lần biển hoá ruộng dâu
Chưa chắc bọn chim âu có thể quấy rầy
Bình thường cứ thấy ông say từ quán rượu trở về

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Ông lão dưới núi Độc Sơn,
Ruộng dâu biển hoá trải hơn nhiều lần.
Chim âu chẳng dám quẩn chân,
Hàng ngày quán rượu lần khân choạng về.
Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011
[1] Tức núi Đồ Sơn.
[2] Câu chúc thọ nhau. Ngày xưa có ba ông lão gặp nhau, hỏi thăm tuổi nhau, một ông nói: Khi nào biển hoá ra ruộng thì tôi bỏ một cái thẻ, nay đã được trăm thẻ rồi. Ý nói sống lâu lắm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Độc Sơn hữu tửu điếm hý thư