23/05/2024 03:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảnh già bài 2

Tác giả: Nguyễn Hữu Chu

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2021 13:06

 

Già không đới tật cũng là tiên,
Phải biết tu từ lúc thiếu niên.
Nuôi khí, tiết linh bồi đại địa,
Tu tâm, luyện tính bổ tiên thiên.
Trẻ phòng sinh đẻ, già phòng chết,
Ăn được điều hoà, ngủ được yên.
Già chẳng trót đời, thiên hạ khối,
Cái gương tày liếp vẫn treo bên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Chu » Cảnh già bài 2