27/10/2020 08:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước chảy đá vẫn chưa mòn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 14:54

 

Nước chảy đá vẫn chưa mòn,
Ước gì kết ngãi nước non với chàng.
Ước gì tạc đá ghi vàng,
Ước gì em sánh với chàng từ đây.
Ước gì Nguyệt Lão xe dây,
Xe cho mình đấy ra đây một nhà.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nước chảy đá vẫn chưa mòn