07/10/2022 11:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ ngũ nguyệt Vũ Xương chu trung xúc mục
夏五月武昌舟中觸目

Tác giả: Yết Hề Tư - 揭傒斯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/11/2018 12:51

 

Nguyên tác

兩髯背立鳴雙櫓,
短蓑開合滄江雨。
青山如龍入雲去,
白髮何人並沙語。
船頭放歌船尾和,
篷上雨鳴篷下坐。
推篷不省是何鄉,
但見雙雙白鷗過。

Phiên âm

Lưỡng nhiêm bối lập minh song lỗ,
Đoản thôi khai hợp thương giang vũ.
Thanh sơn như long nhập vân khứ,
Bạch phát hà nhân tịnh sa ngữ.
Thuyền đầu phóng ca thuyền vĩ hoạ,
Bồng thượng vũ minh bồng hạ toạ.
Thôi bồng bất tỉnh thị hà hương,
Đãn kiến song song bạch âu quá.

Dịch nghĩa

Hai ông già đứng quay lưng vào nhau khua hai mái chèo
Mưa trên sông xanh, áo tơi ngắn khép lại xoè ra
Núi xanh như rồng ẩn vào mây
Người già chẳng ai nói với cát
Mũi thuyền cất tiếng ca đàng lái hoà theo
Nghe tiếng mưa rơi bên trên buồm người ngồi bên dưới
Buồm lướt chẳng hay đây là làng nào
Chỉ thấy hai con cò trắng song song bay qua

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chèo khua nước hai già sau trước
Tơi xập xoè mưa rắc mặt sông
Vào mây núi ẩn như rồng
Im lìm doi cát lặng không hai giÀ
Đầu thuyền hát cuối ca lời nối
Đỉnh buồm mưa ngồi dưới chân buồm
Buồm dong chẳng biết tên thôn
Thấy đôi cò trằng dập dờn sang sông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yết Hề Tư » Hạ ngũ nguyệt Vũ Xương chu trung xúc mục