27/11/2020 16:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bên Hồ Kiều, nhớ cầu Hiền Lương

Tác giả: Gia Ninh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/04/2011 05:57

 

Hai nước trông nhau vẫy ngọn cờ
Dòng sông biên giới, nối cầu thơ...
- Lòng đau nhớ lại cầu trên tuyến
Một dải Hiền Lương cắt mấy bờ?
Bên Hồ Kiều, 1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Gia Ninh » Bên Hồ Kiều, nhớ cầu Hiền Lương