29/09/2022 00:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề

Tác giả: Nguyễn Văn Cư

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/03/2022 21:48

 

Ao sen toả mát hiên nhà
Trên cao giàn mướp chớm hoa nở vàng
Chén trà lạc bước miên man
Về con đường cũ đôi hàng dấu chân
Áo nâu mẹ mặc gầy thân
Bên cha dáng đổ đã gần thiên thu
Còn ta một góc mây mù
Che niềm nhớ cũ để ru ngậm ngùi
Nguồn: Đi để trở về (thơ), Nguyễn Văn Cư, NXB Hội nhà văn, 2021

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Cư » Vô đề