09/12/2022 10:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Trịnh huyện đình tử
題鄭縣亭子

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2015 18:42

 

Nguyên tác

鄭縣亭子澗之濱,
戶牖憑高發興新。
雲斷岳蓮臨大路,
天晴宮柳暗長春。
巢邊野雀群欺燕,
花底山蜂遠趁人。
更欲題詩滿青竹,
晚來幽獨恐傷神。

Phiên âm

Trịnh huyện đình tử giản chi tân,
Hộ dũ bằng cao phát hứng tân.
Vân đoạn nhạc liên lâm đại lộ,
Thiên tình cung liễu ám trường xuân.
Sào biên dã tước quần khi yến,
Hoa đề sơn phong viễn sấn nhân.
Cánh dục đề thi mãn thanh trúc,
Vãn lai u độc khủng thương thần.

Dịch nghĩa

Cái đình của huyện Trịnh ngay bến khe,
Cửa sổ trên cao khiến thấy thích thú.
Mây cắt hoa sen núi ngay trên đường lớn,
Trời tạnh liễu nơi cung rạng ánh xuân tươi.
Chim sẻ đồng gần tổ cậy đông coi rẻ con én,
Ong núi dưới đài hoa xa đuổi đốt người.
Bèn muốn đề thơ đầy lên thân trúc,
Chiều tới một mình lại sợ đau buồn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Cái đình huyện Trịnh cạnh ngay khe,
Cửa sổ trên cao gợi hứng ghê.
Mây chia sen núi ngay đường cái,
Trời sáng liễu cung ánh thướt tha.
Sẻ đồng bên tổ, én coi rẻ,
Ong núi dưới hoa, người chạy re.
Những muốn đề thơ khắp thân trúc,
Trời chiều đơn chiếc ý còn e.
(Năm 758)

Lời dẫn: "Trịnh huyện du xuân đình tại Tây Khê thượng, nhất danh Tây Khê đình" 鄭縣遊春亭在西溪上一名西溪亭 (Đình thưởng xuân thuộc huyện Trịnh ở trên Tây Khê, còn có tên là đình Tây Khê).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đề Trịnh huyện đình tử