28/01/2022 01:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trương Gia Khẩu
張家口

Tác giả: Liên Hoành - 連橫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2019 17:07

 

Nguyên tác

桃花成雪我來遲,
系艇垂楊獨賦詩。
管是酒殘人去後,
西泠橋畔月如眉。

Phiên âm

Đáo thử chân kham toại tráng du,
Xuân phong dương liễu mãn quan đầu.
Thuỳ tri tắc thượng huyền băng địa,
Dã hữu sanh ca khởi hoạ lâu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đến đây thoả mộng rong chơi,
Gió xuân dương liễu xanh trời đầu quan.
Ải xa băng giá không tan,
Thế mà sênh gõ ca vang trên lầu.
Trương Gia Khẩu là cửa ải quan trọng thuộc tỉnh Hà Bắc, trước đây là biên giới giữa Hung Nô phía bắc và nước Yên phía nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liên Hoành » Trương Gia Khẩu