27/11/2020 02:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chuyến tàu

Tác giả: Lê Va

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 30/06/2009 03:06

 

Rồi mai nắng cũng sương sa
Rồi xanh xanh cỏ gọi là cổ nhân
Mới hay mưa nắng xoay vần
Sao không xoay nổi hai lần cho ai
Sông lên nghiêng bóng trăng tà
Sương rơi vàng cỏ còn ta bạc đầu
Đời người thấm ở đâu đâu
Trước sau cũng một chuyến tàu vào ga
Ai về nẻo khuất mù sa
Xin đừng vội vã chia xa chuyến tàu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Va » Chuyến tàu