19/01/2021 22:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tĩnh Lâm tinh xá
靜林精舍

Tác giả: Linh Nhất thiền sư - 靈一禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2012 22:13

 

Nguyên tác

靜林溪路遠,
蕭帝有遺蹤。
水擊羅浮磬,
山鳴於闐鐘。
燈傳三世火,
樹老萬株松。
無數煙霞色,
空聞昔臥龍。

Phiên âm

Tĩnh lâm khê lộ viễn,
Tiêu đế hữu di tung.
Thuỷ kích La Phù khánh,
Sơn minh Vu Điền chung.
Đăng truyền tam thế hoả,
Thụ lão vạn chu tùng.
Vô số yên hà sắc,
Không văn tích ngoạ long.

Bản dịch của Thông Thiền

Tĩnh Lâm xa trần thế
Chỗ ngự của vua Lương
Sông hoạ La Phù khánh
Núi vẳng Vu Điền chuông
Đèn thiền truyền không dứt
Phật pháp mãi trường tồn
Mây đùn ráng đẹp hiện
Không thấy lại ngoạ long
Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Linh Nhất thiền sư » Tĩnh Lâm tinh xá