18/10/2021 12:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chí Linh đông nhật
至靈冬日

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 13/11/2011 19:00

 

Nguyên tác

殘日梅花客裡通,
樽前淡酒興爭濃。
江山到處無霜雪,
群木陰陰亦似松。

Phiên âm

Tàn nhật mai hoa khách lý thông,
Tôn tiền đạm tửu hứng tranh nùng.
Giang sơn đáo xứ vô sương tuyết,
Quần mộc âm âm diệc tự tùng.

Dịch nghĩa

Mặt trời xế chiều, hoa mai nở suốt nơi đất khách,
Trước chén rượu nhạt, cảm hứng sao đậm đà thế?
Núi sông đâu đâu cũng không sương tuyết,
Cây cối um tùm cũng giống như cây thông.

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Bóng tàn, mai nở nẻo đường xa,
Rượu nhạt mà sao hứng đậm đà.
Sông núi rày không sương tuyết nhuộm,
Lùm cây xanh ngắt sánh thông già.
Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Chí Linh đông nhật