22/09/2021 04:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Láng giềng

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 11/06/2008 13:16

 

Gốc mướp anh chăm bón
Ngọn vượt rào sang tôi...
Kìa, bầy ong chấp chới
Hoa hai bên chào mời

Bẵng quên đi mấy bữa
Quả dung đưa vườn tôi
Trao anh mấy quả bói
Anh chối từ: Thôi, thôi...

Bát canh tôi nấu vụng
Hai nhà ăn khen hoài...
9-1989

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » Láng giềng