02/10/2022 16:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hải Dương đạo trung kỳ 2

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 17/10/2011 07:43

 

Phiên âm

Vân yên cổ tích đa hồng thụ
Dã liệu ngân tàn tạp dạ lân
Tam sổ mao tư mang bổ lập
Thương tâm tằng thị khứ niên nhân

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Khói mây dấu cũ nhiều thay đổi
Đồng nội ma trơi sáng lập loè
Vài túp nhà tranh đà dột nát
Đau lòng bạn cũ đám dân quê
Bài thơ trên được rút từ tập Tặng thi tinh cảnh vật vịnh.

Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Hải Dương đạo trung kỳ 2