02/02/2023 03:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mấy ngả

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 15:44

 

Một trái tim em chia mấy ngả
Đáp dài bao đỉnh mắt sao bay
Còn anh rụng nốt lòng men rượu
Thung lũng càng đau những tháng ngày.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Mấy ngả