03/08/2021 17:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 13
13

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 02:46

 

Nguyên tác

蚤虱 
馬の尿する 
枕もと

Bản dịch của Vĩnh Sính

Nửa đêm rận rệp tư bề
Lại thêm ngựa đái gần kề gối rơm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 13