07/12/2022 04:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Minh Hương Nông Phục, sơ bang tú, biệt hiệu Quyền Ký Lạc
贈明鄉農復初邦[…]權記樂

Tác giả: Lê Khắc Cẩn - 黎克謹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vodanhthi vào 08/01/2011 17:44

 

Nguyên tác

蘇水橋邊賦考槃,
菜翁攜手久相看。
江城煙景春常駐,
湖海襟懷地自寬。
四壁圖書今古月,
一堂賓主北南蘭。
擇鄰好與芳鄰接,
更喜吾鄉阮合安。

Phiên âm

Tô thuỷ kiều biên phú Khảo Bàn[1],
Thái ông huề thủ cửu tương khan.
Giang thành yên cảnh xuân thường trú,
Hồ hải khâm hoài địa tự khoan.
Tứ bích đồ thư kim cổ nguyệt,
Nhất đường[2] tân chủ Bắc Nam lan.
Trạch lân hiếu dữ phương lân tiếp,
Cánh hỉ ngô hương Nguyễn Hợp An[3].

Dịch nghĩa

Bên cầu sông Tô Lịch ngâm bài thơ Khảo Bàn trong kinh Thi,
Thái ông dắt tay cùng ngắm cảnh một lúc lâu.
Khói tỏa trên thành gần sông, cảnh mùa xuân đang đọng lại,
Sông hồ bao quanh nên vùng đất như mở rộng ra.
Bốn bức tường Thư viện xưa nay được trăng tỏa sáng,
Một tòa nhà chủ khách người Nam người Bắc thân mật gặp nhau.
Chọn xóm ở đã được ở liền với xóm có tiếng tốt,
Lại mừng thêm có Nguyễn Hợp An đến ở cùng xóm mình.

Bản dịch của Trần Bá Chí

Tựa nhịp cầu Tô ngâm cổ Thi,
Thái ông cùng ngắm cảnh thanh kỳ.
Thành cao mây khói xuân muôn sắc,
Đất rộng sông hồ bọc tứ vi.
Bốn phía thư phòng trăng soi tỏ,
Một nhà Nam Bắc nghĩa tương tri.
Làng ta chọn ở cùng làng tốt,
Họ Nguyễn nhập làng cũng thích nghi.

Bản phiên âm và chú thích của PGS.TS sử học Trần Bá Chí, bản dịch nghĩa của NXB Hải Phòng.

Nguồn: Thơ văn Lê Khắc Cẩn, Nhà xuất bản Hải Phòng, 2003
[1] Đây là cầu Đông của sông Tô Lịch, thuộc phía cửa Đông thành Thăng Long. Khảo Bàn là tên bài thơ trong kinh Thi, phần Vệ Phong, đã phổ thành nhạc để ca hát.
[2] Trong toà nhà có bức trướng thêu chữ "Minh Hương sư". Phải chăng có thời Lê Khắc Cẩn dạy trẻ làng Minh Hương ở đó?
[3] Ông già họ Nguyễn đây là Nguyễn Hợp An vừa gia nhập làng Minh Hương (theo nguyên chú).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Khắc Cẩn » Tặng Minh Hương Nông Phục, sơ bang tú, biệt hiệu Quyền Ký Lạc