07/03/2021 19:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió đánh cành tre, gió đập cành tre

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 17:01

 

Gió đánh cành tre, gió đập cành tre,
Chiếc thuyền anh vẫn le te đợi nàng.
Gió đánh cành bàng, gió đập cành bàng,
Dừng chèo anh hát, cô nàng hãy nghe.
Khảo dị:
Gió đập cành tre, gió đập cành tre,
Chiếc thuyền anh vẫn le te đợi nàng.
Gió đập cành bàng, gió đập cành bàng,
Dừng chèo anh hát, cô nàng hãy nghe.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió đánh cành tre, gió đập cành tre