21/10/2021 08:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi cửu thủ kỳ 5 (Hoa Ngạc lâu tiền sơ chủng thì)
楊柳枝九首其五(花萼樓前初種時)

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2014 14:35

 

Nguyên tác

花萼樓前初種時,
美人樓上斗腰肢。
如今拋擲長街裏,
路葉如啼欲問誰。

Phiên âm

Hoa Ngạc lâu[1] tiền sơ chủng thì,
Mỹ nhân lâu thượng đấu yêu chi.
Như kim phao trịch trường nhai lý,
Lộ diệp như đề dục vấn thuỳ.

Dịch nghĩa

Được trồng trước lầu Hoa Ngạc từ lúc mới xây,
Đã ra thân và nhánh đua với những gái đẹp ngụ trên lầu cao.
Nay bị chặt vứt bừa trên một đoạn đường phố dài,
Cành lá trên mặt đường này như cất tiếng than với người qua đường.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa Ngạc lâu trồng nhiều dương liễu
Như mỹ nhân yểu điệu múa may
Nay trên đường phố quăng đầy
Lá cành khóc hỏi thế này tại sao?
[1] Lầu do Đường Huyền Tông cho xây dựng năm 714 ngoài hoàng cung làm chỗ hưởng lạc. Khi Huyền Tông băng hà thì lầu cũng bị phế bỏ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Dương liễu chi cửu thủ kỳ 5 (Hoa Ngạc lâu tiền sơ chủng thì)