01/02/2023 11:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyết

Tác giả: Mai Quốc Liên

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2013 11:21

 

Đợi tuyết một đời, chợt sáng nay
Trời giăng sợi tuyết tựa mưa bay
Nghe trong giá rét triều yêu mến
Ước trong tuyết lạnh tay cầm tay
Nguồn: Mai Quốc Liên, Vị mặn biển đời (thơ), NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Quốc Liên » Tuyết