10/05/2021 15:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi đến

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2010 18:41

 

Đi hết tháng cùng năm
Tôi quay đầu đi lại
Chỉ một phía em rằm
Muôn năm còn xa mãi
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Đi đến