18/10/2021 06:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều muộn

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/11/2015 20:54

 

Ta ngồi đốt điếu thuốc Mai
Ngoài kia chiều muộn đã phai nắng rồi
Bão xa thổi lạnh qua đồi
Những con chim nhỏ đã thôi gọi bầy

Mênh mang một ánh lửa chài
Ru con sông ngủ giấc dài về khơi
Ta còn em giữa cuộc đời
Em còn ta nợ một lời ước xưa
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đầu non (thơ), NXB Trẻ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Chiều muộn