27/06/2022 02:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngũ Dương quán
五羊觀

Tác giả: Chu Di Tôn - 朱彝尊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/02/2019 08:06

 

Nguyên tác

中天臺殿倚南溟,
玉珮雲衣散百靈。
瘴雨不開烟樹黑,
驚濤直下海門青。
騎羊舊說朝仙馭,
銜穀何年降楚庭。
嘆息遺墟今寂寞,
高林空度羽人經。

Phiên âm

Trung thiên đài điện ỷ Nam minh[1],
Ngọc bội vân y tán bách linh.
Chướng vũ bất khai yên thụ hắc,
Kinh đào trực hạ hải môn thanh.
Kỵ dương cựu thuyết triêu tiên ngự,
Hàm cốc hà niên giáng Sở Đình[2].
Thán tức di khư kim tịch mịch,
Cao lâm không độ vũ nhân kinh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Điện đứng giữa trời dựa Bể Nam,
Áo mây đai ngọc tán trăm thần.
Mưa chướng không tan khói cây tối,
Sóng lồng dội xuống cửa biển xanh.
Cưỡi dê tích cũ do tiên ngự,
Ngậm lúa năm nào xuống Sở Đình.
Than thở nay còn đồi tịch mịch,
Rừng cao tiên cũng đã qua nhanh.
Ngũ Dương là năm con dê, lấy tích thời Xuân Thu, thành Quảng Châu mất mùa (khoảng năm 887 TrCN), dân chúng đói kém, có 5 tiên ông cưỡi 5 con dê ngũ sắc (quần áo tiên giống màu lông dê, mỗi người một màu). Dê ngậm những nhánh lúa có hạt giống nơi miệng đi đến thành Quảng Châu, trao cho dân chúng để trồng tỉa. Năm tiên bay lên trời, 5 dê ở lại. Năm ấy được mùa và những mùa sau cũng vậy.

[1] Biển Nam. Trang Tử viết: “Nam minh giả, thiên trì dã” 南冥者,天池也, từ đó người sau nói minh tức biển lớn.
[2] Tức Quảng Châu. Tích Chu Huệ Vương bảo Sở Thành Vương Hùng Uẩn 熊恽 chiếm và cai trị Lĩnh Nam, lập thủ phủ là Sở Đình tức Quảng Châu. Quảng Châu còn được gọi Ngũ Dương thành, Dương Thành 羊城. Tuệ Thành 穗城.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Di Tôn » Ngũ Dương quán