27/05/2022 08:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc Phố triêu canh
樂圃朝耕

Tác giả: Ngô Thế Lân - 吳世鄰

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 13/11/2009 07:02

 

Nguyên tác

半畝丘園藥徑開,
黃苖纔嫩草還萊。
深菑不覺連雲刷,
固本寧辭冒雨培。
拂檻藍花紅上臉,
遶田蒿葉綠侵鰓。
放耡時徬松陰坐,
野鳥枝頭作意催。

Phiên âm

Bán mẫu khâu viên dược kính khai,
Hoàng miêu tài nộn, thảo hoàn lai.
Thâm truy bất giác liên vân loát,
Cố bản ninh từ mạo vũ bồi.
Phất hạm lam hoa hồng thướng kiểm,
Nhiễu điền hao diệp lục xâm tai.
Phóng sừ thời bạng tùng âm toạ,
Dã điểu chi đầu tác ý thôi.

Bản dịch của Lê Xuân Giáo

Nửa mẫu vườn gò mở lối ra,
Lúa non mơn mởn, cỏ rườm rà.
Bừa sâu nhỗ cỏ dày chằng chịt,
Gốc vững phòng mưa quá đậm đà.
Hoa đỏ đầy cành, hồng cả má,
Cỏ xanh vòng ruộng, biếc quanh bờ.
Bỏ bừa, ngồi gốc cây tùng nghỉ,
Chim đậu trên cành hót giục ta.
Nguồn: Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, Lê Xuân Giáo dịch, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá xuất bản, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thế Lân » Lạc Phố triêu canh