07/07/2022 11:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạt bồ kỳ 1
拔蒲其一

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/08/2014 15:37

 

Nguyên tác

青蒲銜紫茸,
長葉復從風。
與君同舟去,
拔蒲五湖中。

Phiên âm

Thanh bồ hàm tử nhung,
Trường diệp phục tòng phong.
Dữ quân đồng chu khứ,
Bạt bồ Ngũ Hồ trung.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bồ xanh ngậm mầm tía
Lá dài theo gió bay
Cùng anh lên thuyền nhẹ
Ra Ngũ Hồ nhổ đây
Bồ là thứ cỏ dùng để dệt chiếu, đệm.

Đây là bài dân ca thời Nam Bắc triều (ở Nam triều), chép trong Nhạc phủ thi tập, thuộc Tây điệu ca hạ - Thanh thương khúc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Bạt bồ kỳ 1