09/08/2020 16:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bộ hư từ
步虛詞

Tác giả: Cao Biền - 高駢

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2009 04:49

 

Nguyên tác

青溪道士人不識,
上天下天鶴一只。
洞門深鎖碧窗寒,
滴露研朱寫周易。

Phiên âm

Thanh Khê đạo sĩ nhân bất thức,
Thướng thiên há thiên hạc nhất chỉ.
Động môn thâm toả bích song hàn,
Trích lộ nghiên chu tả Chu Dịch.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đạo sĩ Thanh Khê không tông tích
Như hạc trên trời bay thảng thích
Động cài kín mít, cửa lạnh lùng
Hứng móc mài son chấm Chu Dịch
Đây là một bài nhạc phủ, Nhạc phủ thi tập xếp vào phần Tạp ca dao từ. Bộ hư từ xuất phát là tên một pháp khúc của Đạo gia dùng khi đăng đàn. Tương truyền, âm điệu bài ca uyển chuyển như tiên phiêu du bước đi giữa hư không, nên có tên Bộ hư thanh. Về sau, Bộ hư từ được dùng như một đề mục nhạc phủ, và cũng là tên một điệu từ Tống (tức điệu Tây giang nguyệt).
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Biền » Bộ hư từ