28/01/2022 22:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàn sơn
還山

Tác giả: Nguyễn Thượng Hiền - 阮尚賢

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2020 05:39

 

Nguyên tác

策馬故園去,
悠悠雲外心。
江山試憑眺,
不覺復沾襟。
玄造機終祕,
蒼生禍愈深。
艱難思報國,
慚愧杜陵吟。

Phiên âm

Sách mã cố viên khứ,
Du du vân ngoại tâm.
Giang sơn thí bằng diếu,
Bất giác phục triêm khâm.
Huyền tạo cơ chung bí,
Thương sinh hoạ dũ thâm.
Gian nan tư báo quốc,
Tàm quý Đỗ Lăng[1] ngâm.

Dịch nghĩa

Thúc ngựa đi về vườn cũ
Lòng hớn hở ngoài áng mây xa xa
Non sông thử ghé mắt nhìn
Hay đâu nước mắt lại đầm áo
Máy tạo hoá vẫn kín khó biết
Nhân dân chịu tai vạ càng sâu
Vất vả lo cứu nước
Hổ thẹn ngâm thơ Đỗ Lăng

Bản dịch của Lê Thước, Vũ Đình Liên, Hà Văn Đại

Giục ngựa về vườn cũ
Nỗi lòng gửi ngoài mây
Non sông thử ngắm lại
Giọt lệ bỗng chan đầy
Máy tạo còn huyền bí
Dân ta xiết đoạ đày
Gian nan lo cứu nước
Thơ Đỗ thẹn ngâm hoài
Nguồn: Tuyển tập thơ văn Nguyễn Thượng Hiền, NXB Lao động, 2004

[1] Đỗ Phủ đời Đường gặp lúc loạn, làm thơ thổ lộ tấm lòng yêu nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thượng Hiền » Hoàn sơn