19/01/2020 06:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 088
088

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2005 20:11

 

Nguyên tác

"You are the big drop of dew under the lotus leaf, I am the smaller one on its upper side," said the dewdrop to the lake.

Bản dịch (của Bản dịch của Đào Xuân Quý)

Giọt sương nói với mặt hồ:
"Người là giọt sương to nằm dưới lá sen,
Ta là giọt nhỏ hơn nằm bên trên lá".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 088