01/07/2022 13:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều quê

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 28/09/2010 16:02

 

Triền đê nắng thu vàng
Mục đồng ê a lưng trâu mộng
Tiếng sao níu mùa hạ vương.
9-2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Chiều quê