17/09/2021 14:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biết nhà cô ở đâu đây

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/09/2020 00:16

 

Biết nhà cô ở đâu đây,
Hỡi trăng Tô Lịch, hỡi mây Tây Hồ.
Mình đi có nhớ kinh đô,
Nhớ trăng Tô Lịch, nhớ Hồ Gươm trong.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Biết nhà cô ở đâu đây