04/10/2022 04:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Há Hạ Châu tạp ký kỳ 08
下賀洲雜記其八

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 23:58

 

Nguyên tác

火華謾說是神僊,
肯向牟尼講業緣。
梵劫欲灰君着取,
修羅新據一乘禪。

Phiên âm

Hoả hoa mạn tuyết thị thần tiên,
Khẳng hướng Mâu Ni[1] giảng nghiệp duyên[2].
Phạm kiếp[3] dục hồi quân khán thủ,
Tu La[4] thân cứ nhất thừa thiền.

Dịch nghĩa

Tia lửa điện đồn đại chuyện thật thần tiên,
Xin nói về nghiệp duyên với đức Mâu Ni.
Kiếp Phật muốn tàn rồi, ngài cứ xem lấy thì rõ,
Thêm một dòng tu thiền mới để theo là A Tu La.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Tiếng đồn tựa điện thật thần tiên,
Nghe đức Mâu Ni giảng nghiệp duyên.
Kiếp Phật sắp tàn ngài thấy đấy,
Tu La thêm mới một dòng thiền.
[2] Từ nhà Phật, chỉ cái nhân gây trước đưa đến cái quả sau này.
[1] Gọi tắt Phật tổ Thích Ca Mâu Ni.
[3] Theo thuyết Phật, vòng luân hồi của chúng sinh kết thúc bằng việc người tốt được độ lên niết bàn, kẻ xấu bị tuyệt diệt thành tro tàn màu đen (kiếp hồi).
[4] Theo Phật giáo, sau khi chết con người được chuyển đến 1 trong 6 cõi (xếp giá trị từ cao đến thấp): Trời, Người, A Tu La, Ngạ Quỷ, Súc sinh, Địa ngục. Tác giả quan niệm nền văn minh kỹ thuật sẽ đưa con người xuống một cấp gần với quỷ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Há Hạ Châu tạp ký kỳ 08