15/06/2024 18:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẫu đơn
牡丹

Tác giả: Tiết Đào - 薛濤

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/06/2014 17:40

 

Nguyên tác

去春零落暮春時,
淚濕紅箋怨別離。
常恐便同巫峽散,
因何重有武陵期。
傳情每向馨香得,
不語還應彼此知。
只欲欄邊安枕席,
夜深閒共說相思。

Phiên âm

Khứ xuân linh lạc mộ xuân thì,
Lệ thấp hồng tiên oán biệt ly.
Thường khủng tiện đồng Vu Giáp[1] tán,
Nhân hà trùng hữu Vũ Lăng[2] kỳ?
Truyền tình mỗi hướng hinh hương đắc,
Bất ngữ hoàn ưng bỉ thử tri.
Chỉ dục lan biên an chẩm tịch,
Dạ thâm nhàn cộng thuyết tương tư.

Dịch nghĩa

Năm ngoái vào cuối xuân, mi tàn rụng,
Ta đã khóc tiễn biệt mi ướt cả giấy hồng.
Ta thường sợ mi tan biến giống như mây và mưa ở Vu Giáp,
Làm sao có thể hẹn gặp ở cõi tiên đất Vũ Lăng?
Ta cảm được tình qua hương thơm lừng,
Chúng ta khỏi nói cũng hiểu ý nhau.
Ta muốn trải chiếu và gối bên lan can,
Chờ đêm khuya thảnh thơi nói nỗi niếm thương nhớ nhau.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm ngoái lúc xuân tàn hoa rụng
Lệ biệt ly ướt đũng giấy thơ
Sợ em tan tựa mây mưa
Cõi tiên sao gặp cho vừa nhớ thương?
Cảm tình em qua hương thơm ngát
Ta hiểu nhau đâu thiết bằng lời
Lan can trải chiếu sẵn rồi
Đêm khuya thanh vắng ngỏ lời thương nhau
[1] Tương truyền là nơi nữ thần mây mưa trú ngụ. Trong bài chỉ mượn ý là mây mưa, chợt hợp chợt tan.
[2] Tên đất, nay là huyện Thường Đức, tỉnh Hồ Nam. Theo Đào hoa nguyên ký của Đào Tiềm, đời Tấn, có người đánh cá ở Vũ Lăng ngược dòng suối vào núi xa, thấy có hoa đào trôi theo nước, lên bờ xem thì thấy có xóm làng, cư dân đi lại nhẹ nhàng như người tiên. Khi về anh ta thưa với quan huyện, quan sai người tới xem thì không còn thấy gì nữa. Trong bài chỉ mượn ý cảnh tiên chợt hiện chợt mất, không hẹn hò đuợc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Đào » Mẫu đơn