18/01/2022 19:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống khách quy Tương Sở
送客歸湘楚

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 20/12/2016 17:15

 

Nguyên tác

無辭一杯酒,
昔日與君深。
秋色挽歸鬢,
曙光生別心。
桂花山廟冷,
楓樹水亭陰。
此路千餘里,
應勞楚客吟。

Phiên âm

Vô từ nhất bôi tửu,
Tích nhật dữ quân thâm.
Thu sắc vãn quy mấn,
Thự quang sinh biệt tâm.
Quế hoa, sơn miếu[1] lãnh,
Phong thụ thuỷ đình âm.
Thử lộ thiên dư lý,
Ưng lao Sở khách ngâm.

Dịch nghĩa

Không từ chối một chén rượu nào,
Vì tình sâu với ông từ ngày trước.
Sắc thu kéo tóc mai về già,
Mặt trời lên cao báo giờ ly biệt.
Hoa quế nở bên miếu lạnh,
Hàng cây phong làm thuỷ đình râm mát.
Đường sông này dài hơn ngàn dặm,
Có nhẽ làm người đất Sở ngâm thơ mệt luôn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chưa từng từ một chung rượu chuốc
Vì tình thâm từ trước với ông
Tóc mai thu kéo như bông
Nắng lên cao báo não lòng biệt ly
Hoa quế nở bên bia miếu lạnh
Hàng phong che như lọng thuỷ đình
Dài hơn ngàn dặm đường sông
Khiến người đất Sở thơ ngâm dài dài.
Sông Tương bắt nguồn từ núi Dương Hải trong tỉnh Quảng Tây, chảy hướng đông bắc, qua tỉnh Hồ Nam rồi vào hồ Động Đình. Sở là tên nước thời Xuân Thu - Chiến Quốc, đất đai bao gồm cả Hồ Nam, Hồ Bắc.

Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993
[1] Ám chỉ miếu hai bà vợ vua Thuấn được dân chúng dựng bên bờ sông Tương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Tống khách quy Tương Sở