13/08/2022 07:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa thuỷ tiên

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2018 22:55

 

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh[1]
Tiên trên non mà hiếm đã đành
Chân thị thuỷ trung tiên càng hiếm hiếm
Muôn tía nghìn hồng thây tục phẩm
Năm hồ bốn biển nhớ tiền sinh.
Nét điểm trang con tạo khéo đa tình
Nhuỵ kìa vàng, hoa kìa bạc, lá kìa xanh
Trên mặt nước long lanh trời với bóng
Đố ai biết thần tiên biệt chủng
Mái Hương giang mà tiên động tự nhiên thành
Vô tình mới thật hữu tình
Ơn người giới thiệu cho mình gặp tiên
Cách Bồng Lai, Phương Trượng bấy nhiêu niên
Mừng tái kiến lại não nùng duyên nợ cũ
Trên cung nguyệt Nghê thường khúc múa
Giữa nhân gian hồ dễ mấy người nghe
Tả tình gọi chút lời quê.
Nguồn: Vũ Thế Ngọc, “Gọt thuỷ tiên ăn Tết”, Tạp chí Văn hoá Phật giáo, số ngày 1-1-2012
[1] Núi không bởi vì cao, mà do có tiên nên nổi danh. Lấy từ bài Lậu thất minh của Lưu Vũ Tích.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Hoa thuỷ tiên