22/09/2021 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Định hướng

Tác giả: Trần Đình Nhân

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2016 20:51

 

Ta làm ngôi sao lạc
Chông chênh giữa các thiên hà
Thần mặt trăng bảo ta:
- Hãy nhún nhường làm đẹp mọi nhẽ
Thần mặt trời lại nhắc
- Hãy thiêu đốt vạn vật thành tro!
Nếu người muốn trị vì tất cả!
Ta chẳng ưa uy quyền
Cũng chẳng ưa nhún nhường an phận!
Ta làm ngôi sao lạc
Ta đi, giữa các thiên hà
Nguồn: Trần Đình Nhân, Vàng thu (thơ), NXB Văn học, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Nhân » Định hướng