29/10/2021 05:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi từ kỳ 1
楊柳枝詞其一

Tác giả: Dương Thận - 楊慎

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/08/2014 23:16

 

Nguyên tác

漢東門外柳新栽,
拂曉長堤露眼開。
野老攀條相向語,
去年曾被賊燒來。

Phiên âm

Hán đông môn ngoại liễu tân tài,
Phất hiểu trường đê lộ nhãn khai[1].
Dã lão phan điều tương hướng ngữ,
Khứ niên tằng bị tặc thiêu lai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Liễu mới trồng cửa đông sông Hán
Mở mắt sương sớm phất đê dài
Ông lão quê vin cành cho biết
Giặc đến đây đốt trụi năm qua
[1] Con mắt mở ra có hơi móc ướt giống nước mắt, chỉ mắt lá liễu buổi sáng còn sương đọng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Thận » Dương liễu chi từ kỳ 1