21/10/2021 19:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với Huế

Tác giả: Trần Mai Hường

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2021 19:31

 

Một chiều cổ tích riêng mình Huế thôi
Sông Hương sóng bỗng cồn cào đầy vơi
Mình tay trong tay mắt môi nói cười

Một ngày như thế đầy anh đầy anh
Dường như cây lá ghen mình thôi xanh
Nến cạn mình say ơi sinh nhật tình

Trăng biết tình mật nên trăng thẹn thùng
Gửi vào thương nhớ những mềm mướt trong
Đền đài thiêm thiếp mãn khai đêm nồng

Một ngày với Huế chúng mình dạ thưa
Yêu như ngày cuối đất trời phân chia
Thầm thì ai nói nhớ ơi trọn mùa...
Nguồn: Mây mưa với chữ (thơ), Trần Mai Hường, NXB Hội nhà văn, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mai Hường » Với Huế