15/08/2020 13:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giơ tay anh hứng sương trời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 17:55

 

Giơ tay anh hứng sương trời,
Rửa sao cho sạch những lời thị phi.
Khảo dị:
Giơ tay anh hứng sương trời,
Rửa làm sao sạch những lời thị phi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giơ tay anh hứng sương trời