18/09/2021 20:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sau giông tố
После грозы

Tác giả: Nikolai Rubtsov - Николай Рубцов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2013 21:16

 

Nguyên tác

Ночью я видел:
Ломались берёзы!
Видел: метались цветы!
Гром, рассылающий
Гибель и слёзы,
Всех настигал с высоты!
Как это странно
И всё-таки мудро:
Гром роковой перенесть,
Чтоб удивительно
Светлое утро
Встретить, как светлую весть!
Вспыхнул светящийся
Солнечный веер,
Дышат нектаром цветы,
Влагой рассеянной
Озеро веет,
Полное чистой воды!

Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Tôi đã thấy đêm qua
Thân bạch dương gãy gập
Tả tơi bay cánh hoa
Sấm sét, mưa vùi dập
Gieo chết chóc, lệ nhoà
Không ai hòng tránh được
Đòn giáng tự cao xa
Sự đời này kỳ lạ
Mà ngẫm thông thái sao
Trải sấm sét thương đau
Để ban mai được đón
Càng rạng rỡ sắc màu
Xoè rẻ quạt vầng dương
Bừng lên ánh nắng vàng
Hoa đưa hương ngào ngạt
Hồ phả hơi rượi mát
Trong veo nước mênh mang
Ngày 27 tháng 8 năm 1964
Nguồn: Tạp chí Thơ (số 5-2013), Hội nhà văn Việt Nam

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nikolai Rubtsov » Sau giông tố