19/01/2022 03:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bông hồng vàng

Tác giả: Võ Quê

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 04/07/2007 17:03

 

Bông hồng vàng đã úa trên trang thư
Riêng hương thơm còn trong tiềm thức
Em không hiểu đời hư hay thực
Làm sao em hiểu anh?

o

The yellow rose dried inside the letter
But its sweety smell still stay alive
If you can not realize if  lìfe is real or false
Then, how could you understand what is inside me?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Quê » Bông hồng vàng