07/12/2021 18:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chơi chùa Thầy

Tác giả: Nhàn Khanh

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/08/2019 16:26

 

Qua khắp non xanh đến núi Thầy,
Càng trông phong cảnh lại càng say.
Chợ Trời họp những bao giờ nhỉ?
Động Thánh[1] tu còn dấu cũ đây.
Ngoài cửa đài tiên hoa rủ mát,
Trong chùa toà Phật khói hương bay.
Kìa hang Cắc Cớ[2] vui truyền mãi,
Thiên hạ đua nhau cái hội này.
Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977
[1] Trong hang có động xưa kia Từ Đạo Hạnh ở tu và đã hoá ở đó, nên gọi là hang Thánh Hoá. Trên đỉnh Sài Sơn lại có một nơi gọi là chợ Trời.
[2] Hàng năm ở Sài Sơn (chùa Thầy) có mở hội, trai gái đua nhau đi xem. Đó là một dịp “nghịch ngợm” lúc vào hang Cắc Cớ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhàn Khanh » Chơi chùa Thầy