27/06/2022 03:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ vận “Nham quế”
次韵巖桂

Tác giả: Khương Đặc Lập - 姜特立

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2019 20:30

 

Nguyên tác

濃香透徹泥丸頂,
更惱詩腸卒未休。
安得此花長不老,
盡回四序作清秋。

Phiên âm

Nùng hương thấu triệt nê hoàn[1] đính,
Cánh não thi tràng tốt vị hưu.
An đắc thử hoa trường bất lão,
Tận hồi tứ tự tác thanh thu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hương nồng xuyên tới đỉnh đầu,
Bụng thơ ray rứt chết rồi không an.
Hoa kia nếu chẳng hề tàn,
Bốn mùa thành chỉ thu vàng cùng hoa.
[1] Đạo gia coi thân thể con người như một vũ trụ nhỏ, các bộ phận đều có chữ “thần” 神, như cái đầu được gọi là “não thần” 腦神, hay “tinh căn” 精根 (gốc của tinh linh, tinh thần), còn được gọi là “nê hoàn” 泥丸. Người sau dùng chữ nê hoàn để chỉ cái đầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Đặc Lập » Thứ vận “Nham quế”