23/03/2023 20:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ Bùi Giáng

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2015 07:31

 

Ông đi quên hết rã riêng
Lá hoa cồn, nỗi ưu phiền tháng năm
Ông đi bỏ lại chỗ nằm
Ngàn sau rớt hột mưa thầm bóng mây
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Nhớ Bùi Giáng