28/10/2021 05:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề toạ thượng bích
題座上壁

Tác giả: Đặng Thái Thân - 鄧泰紳

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/08/2020 14:13

 

Nguyên tác

行庚三十二,猶未成人,短嘆長吁,心血久烘天地飯;

讀書百篇餘,如何識字,獨居深念,熱誠俄熾聖賢燈。

Phiên âm

Hành canh tam thập nhị, do vị thành nhân, đoản thán trường hu, tâm huyết cửu hồng thiên địa phạn;

Độc thư bách thiên dư, như hà thức tự, độc cư thâm niệm, nhiệt thành nga sí thánh hiền đăng.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Ba mươi hai tuổi lẻ, vẫn chưa nên người, thở vắn than dài, bầu tâm huyết thiêu cơm trời đất;

Trăm thiên sách đọc thừa, còn chưa biết chữ, riêng ngồi lặng ngắm, lửa nhiệt thành rọi đuốc thánh hiền.
Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Thái Thân » Đề toạ thượng bích